Arbeitsgesetzbuch Kodeks pracy niemieckie tłumaczenie Kodeksu pracy Niemieckie tłumaczenie Kodeksu pracy. Tekst tłumaczenia odzwierciedla brzmienie ustawy według stanu na maj 2019. Książka opatrzona jest dodatkowo kilkustronicowym wprowadzeniem w języku polskim i niemieckim, które ułatwia czytelnikowi zrozumienie podstawowe zasad, jakimi rządzi się polskie prawo pracy. Oddajemy do rąk czytelników tłumaczenie polskiego kodeksu pracy. Tłumaczenie poprzedza przygotowane w językach polskim i niemieckim obszerne wprowadzenie nt. polskiego prawa pracy z punktu widzenia inwestorów zagranicznych. Ja


Autor: Agnieszka Jamroży
The labour Code Kodeks pracy angielskie tłumaczenie Kodeksu

The labour Code Kodeks pracy angielskie tłumaczenie Kodeksu pracy Niniejszy zbiór tłumaczeń zawiera nie tylko tekst ustawy Kodeks pracy, ale również tekst ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zwanej w praktyce ustawą o zwol

Autor: Joanna Bzdok
Arbeitsgesetzbuch Kodeks pracy niemieckie tłumaczenie Kodeksu pracy Niemieckie

Arbeitsgesetzbuch Kodeks pracy niemieckie tłumaczenie Kodeksu pracy Niemieckie tłumaczenie Kodeksu pracy. Tekst tłumaczenia odzwierciedla brzmienie ustawy według stanu na maj 2019. Książka opatrzona jest dodatkowo kilkustronicowym wprowadzeniem w języku polskim i niemieckim, które ułatwia czytelnikowi zroz

Autor: Ewa Kucharska
The Civil Code Kodeks cywilny angielskie tłumaczenie Kodeksu cywilnego Książka, wydana w nowej

The Civil Code Kodeks cywilny angielskie tłumaczenie Kodeksu cywilnego Książka, wydana w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na języki europejskie, zawiera angielskie tłumaczenie Kodeksu cywilnego. Obejmuje ono ostatnią nowelizację Kodeksu, obowiązującą od 21 czerwca 2015 roku. Prezentowane tłumaczeni

Autor: Magdalena Kuratczyk
Słownik terminologii prawniczej Polsko - rosyjski, rosyjsko -

Słownik terminologii prawniczej Polsko - rosyjski, rosyjsko - polski Słownik terminów prawniczych polsko-rosyjski rosyjsko-polski zawiera ok. 12 500 artykułów hasłowych, w których zgromadzono ponad 40 000 wyrazów, znaczeń i zwrotów idiomatycznych z dziedziny prawa. Materiał obejmuje różne dziedziny pra

Autor: Barbara Kaczmarek
Deutsche Rechtssprache skuteczna nauka niemieckiego języka prawniczego Podręcznik Deutsche Rechssprache powstał

Deutsche Rechtssprache skuteczna nauka niemieckiego języka prawniczego Podręcznik Deutsche Rechssprache powstał głównie z myślą o osobach, które władają językiem niemieckim na poziomie B2. Książka jest skierowana do studentów prawa, kierunków filologicznych, osób przygotowujących się do egzaminu n

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Arbeitsgesetzbuch Kodeks pracy niemieckie tłumaczenie Kodeksu pracy


Arbeitsgesetzbuch Kodeks pracy niemieckie tłumaczenie Kodeksu pracy