Niemiecki język prawniczy w 40 lekcjach Deutsche juristische Fachsprache in 40 Lektionen Deutsche juristische Fachsprache in 40 Lektionen. Książka zawiera ćwiczenia do nauki specjalistycznego języka prawniczego, obejmujące słownictwo z zakresu kluczowych dziedzin prawa, wzbogacone o wyrażenia zaczerpnięte z języka potocznego. Składają się na nią także kazusy z przykładami rozwiązań, wzory umów i pism oraz teksty źródłowe - wyciągi z niemieckich ustaw, publikacji prawniczych i orzeczeń. Nowa pomoc dydaktyczna kierowana jest do studentów prawa, ekonomii i germanistyki, do pracowników k


Autor: Barbara Kaczmarek
Deutsche Rechtssprache skuteczna nauka niemieckiego języka prawniczego Podręcznik Deutsche Rechssprache

Deutsche Rechtssprache skuteczna nauka niemieckiego języka prawniczego Podręcznik Deutsche Rechssprache powstał głównie z myślą o osobach, które władają językiem niemieckim na poziomie B2. Książka jest skierowana do studentów prawa, kierunków filologicznych, osób przygotowujących się do egzaminu n

Autor: Agnieszka Jamroży
The labour Code Kodeks pracy angielskie tłumaczenie Kodeksu pracy Niniejszy

The labour Code Kodeks pracy angielskie tłumaczenie Kodeksu pracy Niniejszy zbiór tłumaczeń zawiera nie tylko tekst ustawy Kodeks pracy, ale również tekst ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zwanej w praktyce ustawą o zwol

Autor: Magdalena Kuratczyk
Słownik terminologii prawniczej Polsko - rosyjski, rosyjsko

Słownik terminologii prawniczej Polsko - rosyjski, rosyjsko - polski Słownik terminów prawniczych polsko-rosyjski rosyjsko-polski zawiera ok. 12 500 artykułów hasłowych, w których zgromadzono ponad 40 000 wyrazów, znaczeń i zwrotów idiomatycznych z dziedziny prawa. Materiał obejmuje różne dziedziny pra

Autor: Monika Kowalska Wilanowska
English for Business Communication Skills dla pracownikach firm i korporacji English for

English for Business Communication Skills dla pracownikach firm i korporacji English for Business Communication Skills to podręcznik rozwijający przede wszystkim umiejętności komunikacyjne. Stworzony został z myślą o pracownikach firm i korporacji, którzy na co dzień posługują się w pracy językiem an

Autor: Ewa Kucharska
The Civil Code Kodeks cywilny angielskie tłumaczenie Kodeksu cywilnego Książka, wydana

The Civil Code Kodeks cywilny angielskie tłumaczenie Kodeksu cywilnego Książka, wydana w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na języki europejskie, zawiera angielskie tłumaczenie Kodeksu cywilnego. Obejmuje ono ostatnią nowelizację Kodeksu, obowiązującą od 21 czerwca 2015 roku. Prezentowane tłumaczeni

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Niemiecki język prawniczy w 40 lekcjach Deutsche juristische Fachsprache in 40 Lektionen


Niemiecki język prawniczy w 40 lekcjach Deutsche juristische Fachsprache in 40 Lektionen