Steuergesetze Ustawy podatkowe tłumaczenia polskich ustaw podatkowych na język niemiecki Tłumaczenie uwzględnia najnowsze zmiany do powyższych ustaw obowiązujące od 1 marca 2017 roku. Drugie wydanie tłumaczenia polskich ustaw podatkowych na język niemiecki. Książka zawiera tłumaczenia następujących aktów prawnych: Ustawa o podatku od spadków i darowizn; Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych; Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych; Ustawa o podatku akcyzowym.


Autor: Agnieszka Jamroży
The labour Code Kodeks pracy angielskie tłumaczenie Kodeksu pracy Niniejszy zbiór tłumaczeń

The labour Code Kodeks pracy angielskie tłumaczenie Kodeksu pracy Niniejszy zbiór tłumaczeń zawiera nie tylko tekst ustawy Kodeks pracy, ale również tekst ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zwanej w praktyce ustawą o zwol

Autor: Barbara Kaczmarek
Deutsche Rechtssprache skuteczna nauka niemieckiego języka prawniczego Podręcznik Deutsche

Deutsche Rechtssprache skuteczna nauka niemieckiego języka prawniczego Podręcznik Deutsche Rechssprache powstał głównie z myślą o osobach, które władają językiem niemieckim na poziomie B2. Książka jest skierowana do studentów prawa, kierunków filologicznych, osób przygotowujących się do egzaminu n

Autor: Monika Kowalska Wilanowska
English for Business Communication Skills dla pracownikach firm i korporacji

English for Business Communication Skills dla pracownikach firm i korporacji English for Business Communication Skills to podręcznik rozwijający przede wszystkim umiejętności komunikacyjne. Stworzony został z myślą o pracownikach firm i korporacji, którzy na co dzień posługują się w pracy językiem an

Autor: Ewa Kucharska
The Civil Code Kodeks cywilny angielskie tłumaczenie Kodeksu

The Civil Code Kodeks cywilny angielskie tłumaczenie Kodeksu cywilnego Książka, wydana w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na języki europejskie, zawiera angielskie tłumaczenie Kodeksu cywilnego. Obejmuje ono ostatnią nowelizację Kodeksu, obowiązującą od 21 czerwca 2015 roku. Prezentowane tłumaczeni

Autor: Joanna Bzdok
Arbeitsgesetzbuch Kodeks pracy niemieckie tłumaczenie Kodeksu pracy Niemieckie tłumaczenie Kodeksu pracy. Tekst

Arbeitsgesetzbuch Kodeks pracy niemieckie tłumaczenie Kodeksu pracy Niemieckie tłumaczenie Kodeksu pracy. Tekst tłumaczenia odzwierciedla brzmienie ustawy według stanu na maj 2019. Książka opatrzona jest dodatkowo kilkustronicowym wprowadzeniem w języku polskim i niemieckim, które ułatwia czytelnikowi zroz

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Steuergesetze Ustawy podatkowe tłumaczenia polskich ustaw podatkowych na język niemiecki


Steuergesetze Ustawy podatkowe tłumaczenia polskich ustaw podatkowych na język niemiecki